Fincas La Clau s’ocuparà de tot gràcies al seu departament jurídic.

E l nostre departament jurídic té com a objectiu oferir un tracte personalitzat d’assessorament integral, apostant per la qualitat en el servei i la diversitat d’especialitats a què donar solució, la nostra missió és defensar en tot moment els seus drets.Departament jurídic de finques la clau.

La intermediació immobiliària requereix a més un coneixement en profunditat d’aquells aspectes jurídics i fiscals que puguin afectar la casa que vostè està disposat acompra r. I més rellevància si cap tenen aquests aspectes quan el client per la seva nacionalitat desconeix la legislació espanyola. Així l’ordenament jurídic espanyol és sensiblement diferent al de la resta d’Europa, i en l’àmbit de la compravenda Fincas La Clau posa a disposició dels seus clients, no només el millor assessorament en prospecció d’immobles, sinó un departament jurídic que des del principi li evitarà haver de buscar assessoria legal a l’exterior, així com paperassa, temps i esforç. Per als nostres nous clients, tant a l’hora de realitzar una inversió, com per tramitar i negociar la venda de la seva propietat, la gran majoria, queden sorpresos de la quantitat de detalls i aspectes legals a tenir en compte. Per als que ja ens coneixen, no conceben fer una operació sense la col · laboració dels nostres assessors legals.

Des del principi vostè coneixerà des del nostre departament jurídic la situació registral de la casa , les càrregues i tributs que la graven, tot el referent a la comunitat de propietaris que integra la finca, despeses comunitàries, derrames, etc, També ens ocuparem de la tramitació del NIE dels compradors no nacionals (preceptiu en l’adquisició d’un habitatge a Espanya ), de la comunicació amb la seva entitat de crèdit a l’exterior i de la transferència dels fons necessaris per a l’adquisició de l’habitatge i en definitiva, tot el necessari per formalitzar l’escriptura pública davant notari amb totes les garanties, la liquidació de l’impost de transmissions a l’oficina liquidadora i la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat a nom dels seus titulars. En definitiva, el nostre departament jurídic posa a la seva disposició tots els elements perquè realitzi la seva inversió el més còmodament possible.

Perquè en Finques la Clau tenim la clau dels seus somnis …