logo la clau

Inversions immobiliàries
a Sitges

Troba inversions i projectes fàcilment amb Fincas La Clau

La Clau Elite ofereix opcions d’inversió mitjançant una plataforma de finançament participatiu 100% que posa en contacte promotors o originadors de projectes immobiliaris amb inversors. Aquests inversors tenen una àmplia varietat de projectes immobiliaris avalats per fins a tres empreses i amb rendibilitats òptimes. Un cop l’inversor inverteix en un, passarà a ser soci del projecte escollit ja que és una inversió a Equity. Des de La Clau Elite volem oferir als inversors una eina senzilla que us permetrà invertir el vostre capital entre diversos projectes sense comissions, diversificant el risc d’inversió podent invertir en diversos projectes. Per als creadors, és una manera fàcil d’aconseguir finançament flexible i recurrent, que els faciliti desenvolupar i dur a terme els seus projectes immobiliaris.
Els originadors són promotors de referència amb experiència al sector. Aquests, presenten projectes que són avaluats i exposats a l’aplicació. D’aquesta manera, mitjançant la plataforma, els possibles inversors poden consultar el catàleg de cada projecte, accedir a tota la informació possible sobre aquest i triar en quina volen invertir.
Fàcil d’utilitzar, ens permet explorar els diferents projectes per poder conèixer-ne les característiques i valorar-los abans de prendre la decisió d’invertir. A més, consta d´un centre d´ajuda amb vídeos i informació. L’inversor llavors podrà valorar, un cop estudiat el projecte, el capital que cal invertir obtenint un percentatge d’aquesta companyia constituïda per al projecte.
La plataforma permet invertir en projectes diversos alhora, repartint el capital i reduint el risc d’inversió. Des de Fincas La Clau posem a l’abast dels inversors la possibilitat de diversificar i injectar capital en petites quantitats en diversos projectes immobiliaris alhora.
Aquesta plataforma compta amb lautorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i amb una passarel·la, payArea, amb llicència del Banc d’Espanya.
Finques La Clau ofereix, mitjançant aquesta plataforma, la possibilitat de conèixer i estudiar les característiques de cada projecte, i atorga accés a les inversions més rendibles del mercat.

Fincas La Clau ofrece opciones de inversión a través de una plataforma de financiación participativa 100% que pone en contacto a promotores o originadores de proyectos inmobiliarios con inversores. Estos inversores, disponen de una amplia variedad de proyectos inmobiliarios avalados por hasta tres empresas y con rentabilidades óptimas. Una vez el inversor invierte en uno de estos, pasará a ser socio del proyecto escogido ya que es una inversión en Equity.

Desde Fincas La Clau queremos ofrecer a los inversores una herramienta sencilla que les permitirá invertir su capital entre varios proyectos sin comisiones, diversificando el riesgo de inversión pudiendo invertir en varios proyectos. Para los creadores, es una forma fácil de conseguir financiación flexible y recurrente, que les facilite desarrollar y llevar a cabo sus proyectos inmobiliarios.

En la situación animada que nos ofrece actualmente el mercado inmobiliario, existen oportunidades de bienes que representan inversiones a corto y/o a largo plazo.Por ejemplo, disponemos de casas de lujo en sitges en venta y alquiler con rendimientos positivos. Para otros, disponemos de proyectos de obras serias y ajustadas que controlamos y que permitirán un beneficio en su reventa o unos rendimientos positivos en el caso de que se alquilen. Nuestros 30 años de experiencia en el sector y multitud de operaciones realizadas con éxito nos avalan. A la hora de buscar una vivienda de lujo en Sitges, se antoja muy importante dedicarle mucho tiempo y paciencia de su parte. Esta vivienda va a ser un lugar donde van a pasar mucho tiempo y de ahí la necesidad de no quedarse con la primera que vean. Sin embargo, esto a veces se torna en una misión algo difícil de realizar, debido a que la oferta que existe en esta zona es muy grande. Le ofrecemos nuestro servicio de inversiones inmobiliarias en Sitges con las que tendrá un amplio catálogo donde elegir. A través de nuestro servicio de asesoramiento inmobiliario le ayudaremos a elegir adecuadamente según sus necesidades.

De acuerdo. Ya han decidido adquirir una vivienda de lujo, pero todavía andan algo indecisos sobre si es el lugar correcto. Como sabrán, nuestro país tiene muchísimos destinos costeros y por tanto a veces uno se puede ver saturado ante tanta oferta existente. Ante esto, no hay que preocuparse. Nuestra empresa tiene a su disposición excelentes profesionales del sector que sabrán en todo momento amoldarse a sus necesidades. Nosotros le ofreceremos siempre las mejores viviendas del mercado, con las mejores instalaciones. A nosotros nos interesa sobre todo que usted quede satisfecho con la compra, porque eso significará que hemos hecho un buen trabajo. Y tenga por seguro que aquí lo conseguirá.

Per què fer inversions immobiliàries a Sitges?

Realitzar inversions immobiliàries a Sitges [dropcap background=”” color=”” circle=”0″]L[/dropcap]a resposta és ben senzilla. Espanya en general i Catalunya en particular s’han convertit en destins d’inversors de tot el món. Tant les grans multinacionals com el petit inversor s’han fixat en l’oportunitat que se’ls presenta, ja que les inversions immobiliàries a Sitges han experimentat un increment substancial. Bon exemple d’això ha estat la fira immobiliària de Barcelona Meeting Point (BMP), el més important saló immobiliari d’Espanya que va atreure als principals fons d’inversió internacionals a Catalunya. 

En la situació animada que ens ofereix actualment el mercat immobiliari, hi ha oportunitats de béns que representen inversions a curt i / o a llarg termini. Per exemple, disposem de cases de luxe a sitges en venda i lloguer amb rendiments positius. Per a altres, disposem de projectes d’obres serioses i ajustades que controlem i que permetran un benefici en la seva revenda o uns rendiments positius en el cas que es lloguin. Els nostres 30 anys d’experiència en el sector i multitud d’operacions realitzades amb èxit ens avalen. A l’hora de buscar un habitatge de luxe a Sitges, sembla molt important dedicar molt de temps i paciència de la seva part. Aquest habitatge serà un lloc on van a passar molt de temps i d’aquí la necessitat de no quedar-se amb la primera que vegin. No obstant això, això de vegades es torna en una missió una mica difícil de realitzar, a causa de que l’oferta que hi ha en aquesta zona és molt gran. Li oferim el nostre servei d’inversions immobiliàries a Sitges amb les que tindrà un ampli catàleg on triar. A través del nostre servei d’assessorament immobiliari l’ajudarem a triar adequadament segons les seves necessitats.

D’acord. Ja han decidit adquirir un habitatge de luxe, però encara van una mica indecisos sobre si és el lloc correcte. Com sabran, el nostre país té moltíssims destinacions costaneres i per tant a vegades un es pot veure saturat davant tanta oferta existent. Davant d’això, no cal preocupar-se. La nostra empresa té a la seva disposició excel · lents professionals del sector que sabran en tot moment adaptar-se a les seves necessitats. Nosaltres li oferirem sempre les millors habitatges del mercat, amb les millors instal · lacions. A nosaltres ens interessa sobretot que vostè quedi satisfet amb la compra, perquè això significarà que hem fet una bona feina. I tingui per segur que aquí ho aconseguirà.

investment